آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

دانلود ادونس Gladius

 

دانلود ادونس Gladius

این ادونس بسیار کاربردی که در arena  و pvp  بسیار به کارتون مییاد برای هدف قرار دادن یا همون target و focus راحت تر و تمرکز ، فریم های دشمن را در arena اضافه می کند، بسیار قابل تنظیم است و می توانید بیشتر ویژگی های این افزونه را فعال یا غیرفعال کنید.

ماژول ها و ویژگی :

با استفاده از شناسه های 3.0 Arena Unit ID ، این امکان را فراهم می کند که عملکرد کامل حتی اگر دشمن ابتدا در combat باشه.

از جمله :

General arena unit frame features

 1. HP bar + Text
 2. Mana bar + Text
 3. Cast bar + Text
 4. Class icon

PvP trinket status:

 • Five display options:
  1. Name icon.
  2. Name text.

ویژگی خوب دیگه اینکه توی قسمت اعلامیه ها که داره به شما :

 1. اعلامیه جدید دشمن :   دشمنان جدید را اعلام می کند.
 2. اعلان Trinket :   اعلام می کند زمان استفاده از trinket / دوباره آماده است.
 3. دشمنان low heal :  دشمنانی را که می خواهند بمیرند اعلام می کند ، می توانید درصد خود را تعیین کنید.
 4. اعلام Aura – Aura :   مورد استفاده را اعلام می کند و به شما نشان میده.
 5. اطلاعیه Cooldown :   اعلام کرد cooldown استفاده شده است.
 6. Auras :   حواشی مهم و debuffs های مهم در arena را نشان می دهد.
 7. شما می توانید :   Aura را از طریق صفحه تنظیمات اضافه یا حذف یا ویرایش کنید.
 8. Cooldown Trackercooldown :  دشمن را نشان می دهد
 9. می توانید :   cooldowns های مجزا یا کل کلاس ها را فعال یا غیرفعال کنید ، نوع یا صدای اعلامی را بر روی cooldown استفاده شده تنظیم کنید.
 10. DR Tracker :  بازده کاهش یافته دشمنان عرصه را نشان می دهد. (shows diminish)
 11. شما می توانید :   انواع بازده کم نشان دادن / فعال کردن یا غیرفعال کردن مقدار بازده کاهش را فعال یا غیرفعال کنید.
 12. Click actions :  می توانید وقتی روی دکمه Gladius کلیک کنید ، چه اتفاقی می افتد را انتخاب کنید.

و بسیار ویژگی خوب دیگر …

 

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Gladius-11.jpg

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید