آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

دانلود ادونس Overachiever

 

دانلود ادونس Overachiever

ابزارها و ترفندهایی برای آسانتر کردن کار بازیکنانی که به دنبال Achievement هستند .

بسیار قابل تنظیم و دارای ویژگی های بسیاری است . این گزینه های ویژه را می توانید با استفاده از دستور / oa یا در Interface Options ->  AddOns -> Overachiever ببینید .

چند ویژگی

  1. جستجوی achievement : بر اساس name – description – reward و موارد دیگر. (به سرعت با استفاده از دستوراتی مانند “/ ach food” با نام سریع جستجو کنید.)
  2. Suggestions: بر اساس موقعیت فعلی خود ، achievement های فعال در تعطیلات و غیره ، achievement های پیشنهادی را دریافت کنید.
  3. Watch: لیست achievement های تماشای سفارشی ایجاد کنید.
  4. مرتبط یا Related : ببینید که چگونه achievementها با یکدیگر ارتباط دارند.

 

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Overachiever-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Overachiever-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Overachiever-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Overachiever-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Overachiever-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Overachiever-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Overachiever-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Overachiever-8.jpg

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید