راهنمای فارم کردن Briarthorn در wow

 

Briarthorn گیاهی است که می تواند توسط Herbalists جمع آوری شود و برای جمع آوری نیاز به 70 گیاه شناسی دارد.

Briarthorn را اغلب می توان در پایه درختان در مناطق ( level ) سطح 10-25 مشاهده کرد.

بندرت ، می توان Swiftthistle را به همراه Briarthorn برداشت کرد. همچنین میتوان از npc ها هم دراپ کرد .

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

1- Ashenvale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ashenvale-Briarthorn.jpg

 

2- Darkshore

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Darkshore-Briarthorn.jpg

 

3- Duskwood

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Duskwood-Briarthorn.jpg

 

4- Hillsbrad Foothills

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Hillsbrad-Foothills-Briarthorn.jpg

 

5- Loch Modan

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Loch-Modan-Briarthorn.jpg

 

6- Redridge Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Redridge-Mountains-Briarthorn.jpg

 

7- Silverpine Forest

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Silverpine-Forest-Briarthorn.jpg

 

8- Stonetalon Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Stonetalon-Mountains-Briarthorn.jpg

 

9- Westfall

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Westfall-Briarthorn.jpg

 

10- Wetlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Wetlands-Briarthorn.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Lesser Healing Potion]
  •  [Swiftness Potion]
  •  [Elixir of Wisdom]
  •  [Healing Potion]
  •  [Strong Troll’s Blood Elixir]

Inscription

  •  [Dusky Pigment]
  •  [Verdant Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید