راهنمای فارم کردن Cobalt Ore

 

یکی از ارزشمند ترین سنگ هایی که در mining شما باید دراپ کنید و به دست بیارید Cobalt Ore هست و مناطق دراپ این سنگ هم زیاد پهناور نیست که در چند قاره بتونید برید و به راحتی دراپ کنید این سنگ اگر در سرور شلوغی دارید بازی میکنید معمولا قبل شما یکی داره دراپ میکنه یا کنار شما داره پرسه میزنه که پیدا کنه !

Cobalt Ore در دو نمونه سنگ معدن یافت میشه Cobalt Nodes و  Rich Cobalt Nodes که من مناطق هر دو سنگ معدن میزارم دارپ میشه.

مناطق برای دراپ Cobalt Deposit

 

1- Borean Tundra

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Borean-Tundra-Cobalt-Deposit.jpg

 

2- Crystalsong Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Crystalsong-Forest-Cobalt-Deposit.jpg

 

3- Dragonblight

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Dragonblight-Cobalt-Deposit.jpg

 

4- Grizzly Hills

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Grizzly-Hills-Cobalt-Deposit.jpg

 

5- Howling Fjord

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Howling-Fjord-Cobalt-Deposit.jpg

 

6- The Storm Peaks

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/The-Storm-Peaks-Cobalt-Deposit.jpg

 

7- Zul’Drak

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/ZulDrak-Cobalt-Deposit.jpg

 

مناطق برای دراپ Rich Cobalt Deposit

 

1- Borean Tundra

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Borean-Tundra-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

2- Crystalsong Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Crystalsong-Forest-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

3- Dragonblight

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Dragonblight-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

4- Grizzly Hills

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Grizzly-Hills-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

5- Howling Fjord

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Howling-Fjord-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

6- The Storm Peaks

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/The-Storm-Peaks-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

7- Zul’Drak

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/ZulDrak-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

کبالت معمولاً در نواحی “لول پایین” Northrend (Howling Fjord, Borean Tundra, Dragonblight و Grizzly Hills) یافت می شود.

معمولا شما در سنگ های معدن بالا که دارید دراپ میکنید یا به قولا mining میکنید موارد زیر هم به صورت رندوم برای شما دراپ میشه از جمله :

 • 1-2 https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_10.png [Chalcedony] – 25%
 • 1-2 https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_07.png [Dark Jade] – 25%
 • 1-2 https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_09.png [Huge Citrine] – 25%
 • 1-2 https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_11.png [Shadow Crystal] – 25%
 • 1-2 https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_08.png [Sun Crystal] – 25%
 • 1-2 https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_12.png [Bloodstone] – 24%
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_01.png [Forest Emerald] – 1.3%
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_04.png [Scarlet Ruby] – 1.3%
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_03.png [Autumn’s Glow] – 1.2%
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_02.png [Monarch Topaz] – 1.2%
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_05.png [Sky Sapphire] – 1.2%
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_06.png [Twilight Opal] – 1.2%

به عنوان یک ماده تشکیل دهنده

 • برای ذوب 1 سنگ معدن Cobalt Ore لازم است https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_ingot_cobalt.png [Cobalt Bar].
 • به مهارت استخراج 350 نیاز دارد. همچنین برای جستجوی آن نیاز به 350 jewelcrafting to prospect است.

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید