آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Cobalt Ore

 

یکی از ارزشمند ترین سنگ هایی که در mining شما باید دراپ کنید و به دست بیارید ، Cobalt Ore هست و مناطق دراپ این سنگ هم زیاد پهناور نیست که در چند قاره بتونید برید و به راحتی دراپ کنید این سنگ اگر در سرور شلوغی دارید بازی میکنید ، معمولا قبل شما یکی داره دراپ میکنه یا کنار شما داره پرسه میزنه که پیدا کنه !

Cobalt Ore در دو نمونه سنگ معدن یافت میشه Cobalt Deposit و Rich Cobalt Deposit که من مناطق هر دو سنگ معدن میزارم دارپ میشه.

 

1- Borean Tundra

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Borean-Tundra-Cobalt-Deposit.jpg

 

2- Crystalsong Forest

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Crystalsong-Forest-Cobalt-Deposit.jpg

 

3- Dragonblight

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Dragonblight-Cobalt-Deposit.jpg

 

4- Grizzly Hills

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Grizzly-Hills-Cobalt-Deposit.jpg

 

5- Howling Fjord

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Howling-Fjord-Cobalt-Deposit.jpg

 

6- Zul’Drak

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/ZulDrak-Cobalt-Deposit.jpg

 

 

 

1- Borean Tundra

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Borean-Tundra-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

2- Crystalsong Forest

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Crystalsong-Forest-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

3- Dragonblight

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Dragonblight-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

4- Grizzly Hills

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Grizzly-Hills-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

5- Howling Fjord

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Howling-Fjord-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

6- Zul’Drak

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/ZulDrak-Rich-Cobalt-Deposit.jpg

 

 

Cobalt Ore معمولاً در نواحی لول پایین قاره Northrend همچون Howling Fjord – Borean Tundra-  Dragonblight و Grizzly Hills یافت می شود.

شما در سنگ های معدن Cobalt Deposit و Rich Cobalt Deposit که دارید دراپ میکنید یا به قولا mining میکنید موارد زیر هم به صورت رندوم برای شما دراپ میشه از جمله :

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید