راهنمای فارم کردن Copper Ore

 

Copper Ore رو می توان در بسیاری از مناطق سطح پایین – low-level مشاهده کرد و از quest-related هم میتونید به دست بیارید که توصیه اصلا نمیشه و بهترین و سریع ترین راهش دراپ کردن از راه جستجو در مناطقی که در زیر میگم است.

Copper Vein سنگی هست که در اون Copper Ore دراپ میشه

مناطقی که این سنگ پیدا میشه :

 

1- Ashenvale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ashenvale-Copper-Vein.jpg

 

2- Darkshore

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Darkshore-Copper-Vein.jpg

 

3- Desolace

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Desolace-Copper-Vein.jpg

 

4- Dun Morogh

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Dun-Morogh-Copper-Vein.jpg

 

5- Durotar

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Durotar-Copper-Vein.jpg

 

6- Duskwood

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Duskwood-Copper-Vein.jpg

 

7- Elwynn Forest

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Elwynn-Forest-Copper-Vein.jpg

 

8- Hillsbrad Foothills

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Hillsbrad-Foothills-Copper-Vein.jpg

 

9- Loch Modan

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Loch-Modan-Copper-Vein.jpg

 

10- Mulgore

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Mulgore-Copper-Vein.jpg

 

11- Redridge Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Redridge-Mountains-Copper-Vein.jpg

 

12- Silverpine Forest

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Silverpine-Forest-Copper-Vein.jpg

 

13- Stonetalon Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Stonetalon-Mountains-Copper-Vein.jpg

 

14- The Barrens

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Barrens-Copper-Vein.jpg

 

15- Thousand Needles

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Thousand-Needles-Copper-Vein.jpg

 

16- Tirisfal Glades

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Tirisfal-Glades-Copper-Vein.jpg

 

17- Westfall

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Westfall-Copper-Vein.jpg

 

18- Wetlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Wetlands-Copper-Vein.jpg

شما با استخراج کردن Copper Vein سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

  •  [Copper Ore] (تضمین)
  •  [Rough Stone] (مشترک)
  •  [Malachite] (نادر)
  •  [Shadowgem] (نادر)
  •  [Tigerseye] (نادر)

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید