راهنمای فارم کردن Crystallized Life

 

Crystallized Life یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Eternal Life] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Eternal Life] ساخته بشه.

حالا کجا باید این ایتم رو به دست بیاریم ؟ موجودات مختلفی در مناطق Northrend هستند که این ایتم میشه از اونها دراپ کرد  مانند:

 1. Thornvine Creeper در Howling Fjord
 2. Woodlands Walker یا Emerald Lasher در  Dragonblight
 3. Servant of Freya در Sholazar Basin

اما بهترین و سریع ترین راه کشتن Mature Lasher هست که در Wintergrasp قرار گرفته است .

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Crystallized-Life-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Crystallized-Life.jpg

 

 

[Eternal Life] میتونه در شغل ها و موارد زیر کارامد باشه از جمله :

Alchemy

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Spell_holy_aspiration.png [Mercurial Alchemist Stone]

Blacksmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_chest_plate_24.png [Breastplate of the White Knight]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_chest_plate_22.png [Sunforged Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_bracer_32a.png [Sunforged Bracers]

Enchanting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Spell_holy_greaterheal.png [Enchant Cloak – Superior Shadow Resistance]

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_gizmo_newgoggles.png [Greensight Gogs]

Inscription

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_misc_ticket_tarot_furies.png [Darkmoon Card of the North]

Jewelcrafting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_jewelry_ring_59.png [Titanium Earthguard Ring]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_jewelry_necklace_33.png [Titanium Earthguard Chain]

Leatherworking

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_boots_cloth_07.png [Earthgiving Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_pants_leather_04.png [Earthgiving Legguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_belt_37c.png [Belt of Arctic Life]
 • Lunar Eclipse Chestguard
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_bracer_30b.png [Moonshadow Armguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_chest_mail_07.png [Crusader’s Dragonscale Breastplate]

Tailoring

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Spell_nature_astralrecalgroup.png [Brilliant Spellthread]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_fabric_moonshroud.png [Moonshroud]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Inv_misc_cape_02.png [Wispcloak]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید