آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Dreamfoil در wow

 

Dreamfoil گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 270) این ماده را می توان در بیشتر مناطق لول 50- 60 ، به ویژه در سرزمین Blasted Lands و همچنین برخی مناطق کم سطح و لول Outland یافت.

این گیاه در مناطق صاف و باز رشد می کند.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Azshara

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Azshara-Dreamfoil.jpg

 

2- Burning Steppes

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Burning-Steppes-Dreamfoil.jpg

 

3- Eastern Plaguelands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Eastern-Plaguelands-Dreamfoil.jpg

 

4- Silithus

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Silithus-Dreamfoil.jpg

 

5- Un’Goro Crater

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/UnGoro-Crater-Dreamfoil.jpg

 

6- Western Plaguelands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Western-Plaguelands-Dreamfoil.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

 •  [Elixir of the Sages]
 •  [Greater Dreamless Sleep Potion]
 •  [Mageblood Elixir]
 •  [Greater Arcane Elixir]
 •  [Greater Arcane Protection Potion]
 •  [Greater Fire Protection Potion]
 •  [Greater Frost Protection Potion]
 •  [Greater Nature Protection Potion]
 •  [Greater Shadow Protection Potion]
 •  [Major Mana Potion]
 •  [Adept’s Elixir]
 •  [Flask of Distilled Wisdom]
 •  [Flask of Supreme Power]
 •  [Major Rejuvenation Potion]

Inscription

 •  [Silvery Pigment]
 •  [Sapphire Pigment]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید