آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Dreaming Glory در wow

 

Dreaming Glory گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 315) این گیاه رو می توان در تمام مناطق Outland یافت و معمولاً در سواحل صخره ای و در بالای قله ها رشد می کند.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Blade’s Edge Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Blades-Edge-Mountains-Dreaming-Glory.jpg

 

2- Hellfire Peninsula

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Hellfire-Peninsula-Dreaming-Glory.jpg

 

3- Nagrand

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Nagrand-Dreaming-Glory.jpg

 

4- Netherstorm

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Netherstorm-Dreaming-Glory.jpg

 

5- Shadowmoon Valley

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Shadowmoon-Valley-Dreaming-Glory.jpg

 

6- Shattrath City

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Shattrath-City-Dreaming-Glory.jpg

 

7- Terokkar Forest

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Terokkar-Forest-Dreaming-Glory.jpg

 

8- Zangarmarsh

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Zangarmarsh-Dreaming-Glory.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Earthen Elixir]
  •  [Elixir of Healing Power]
  •  [Flask of Mighty Restoration]
  •  [Major Dreamless Sleep Potion]
  •  [Super Mana Potion]
  •  [Super Rejuvenation Potion]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید