راهنمای فارم کردن Earthroot در wow

 

Earthroot گیاهی است که می تواند توسط Herbalism (گیاهان دارویی) جمع آوری شود .
این گیاه در مناطق صخره ای و پایین صخره ها و تپه ها یافت می شود و می توان آن را در محدوده ی فروشندگان یافت ،  همچنین یک پاداش و quest reward از Alliance Alchemy که شما با انجام کوئست Elixirs for the Bladeleafs میتونید دریافت کنید.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

1- Darkshore

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Westfall-Earthroot.jpg

 

2- Dun Morogh

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Dun-Morogh-Earthroot.jpg

 

3- Durotar

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Durotar-Earthroot.jpg

 

4- Elwynn Forest

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Elwynn-Forest-Earthroot.jpg

 

5- Loch Modan  

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Loch-Modan-Earthroot.jpg

 

6- Mulgore

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Mulgore-Earthroot.jpg

 

7- Redridge Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Redridge-Mountains-Earthroot.jpg

 

8- Silverpine Forest     

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Silverpine-Forest-Earthroot.jpg

 

9- Teldrassil

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Teldrassil-Earthroot.jpg

 

10- Tirisfal Glades

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Tirisfal-Glades-Earthroot.jpg

 

11- Westfall

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Darkshore-Earthroot.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Elixir of Lion’s Strength] (1)
  •  [Weak Troll’s Blood Elixir] (15)
  •  [Elixir of Minor Fortitude] (50)
  •  [Elixir of Giant Growth] (90)
  •  [Elixir of Ogre’s Strength] (150)

Inscription

  •  [Alabaster Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید