آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Felweed در wow

 

Felweed گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 300) و برای پیدا کردن و دراپ این گیاه هم میشه گفت : این گیاه در تمام مناطق Outland میتونید پیدا کنید.

و در یکی از کتاب های world of warcraft به نام The Fate of Apprentice Argoly بیان شده که :Felweed همچنین می تواند هنگام جویدن به عنوان یک ماده مخدر استفاده شود!

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Blade’s Edge Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Blades-Edge-Mountains-Felweed.jpg

 

2- Hellfire Peninsula

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Hellfire-Peninsula-Felweed.jpg

 

3- Nagrand

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Nagrand-Felweed.jpg

 

4- Netherstorm

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Netherstorm-Felweed.jpg

 

5- Shadowmoon Valley

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Shadowmoon-Valley-Felweed.jpg

 

6- Terokkar Forest

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Terokkar-Forest-Felweed.jpg

 

7- Zangarmarsh

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Zangarmarsh-Felweed.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

 •  [Adept’s Elixir]
 •  [Elixir of Camouflage]
 •  [Elixir of Draenic Wisdom]
 •  [Elixir of Major Agility]
 •  [Elixir of Major Fortitude]
 •  [Elixir of Major Strength]
 •  [Elixir of Mastery]
 •  [Fel Regeneration Potion]
 •  [Onslaught Elixir]
 •  [Sneaking Potion]
 •  [Super Healing Potion]
 •  [Super Mana Potion]
 •  [Unstable Mana Potion]
 •  [Volatile Healing Potion]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید