راهنمای فارم کردن Goldclover در wow

 

Goldclover گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد ، این گیاه یک شبدر زرد است که در مزارع باز و عاری از برف رشد می کند.

همچنین می توان آن را در Emerald Dragonshrine و از تخمهای Frozen Herb در Dragonblight ، Zul’Drak و Wintergrasp جمع آوری کرد ، این گیاه پایین ترین سطح (herb) Northrend است و معمولاً اولین گیاه دارویی است که جویندگان با آن روبرو می شوند و برداشت می کنند.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Borean Tundra

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Borean-Tundra-Goldclover.jpg

 

2- Dragonblight

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Dragonblight-Goldclover.jpg

 

3- Grizzly Hills

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Grizzly-Hills-Goldclover.jpg

 

4- Howling Fjord

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Howling-Fjord-Goldclover.jpg

 

5- Sholazar Basin

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Sholazar-Basin-Goldclover.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

 •  [Mercurial Alchemist Stone]
 •  [Crazy Alchemist’s Potion]
 •  [Elixir of Deadly Strikes]
 •  [Elixir of Expertise]
 •  [Elixir of Mighty Agility]
 •  [Elixir of Mighty Fortitude]
 •  [Elixir of Mighty Mageblood]
 •  [Flask of Endless Rage]
 •  [Lesser Flask of Toughness]
 •  [Potion of Nightmares]
 •  [Resurgent Healing Potion]
 •  [Runic Healing Potion]
 •  [Runic Mana Potion]
 •  [Spellpower Elixir]
 •  [Wrath Elixir]
 •  [Northrend Alchemy Research]

Inscription

 •  [Azure Pigment]
 •  [Icy Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید