راهنمای فارم کردن Golden Sansam در wow

 

Golden Sansam گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 260) در زبان کره ای ، “سانسام” به معنای جینسینگ است و اگر این گیاه به طور طبیعی رشد کرده باشد به جینسینگ وحشی ملقب است.

این گیاه معمولاً در مجاورت اشیا مانند دیوارها یا خرابه ها و یا درختان بزرگ رشد می کند.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Azshara

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Azshara-Golden-Sansam.jpg

 

2- Burning Steppes

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Burning-Steppes-Golden-Sansam.jpg

 

3- Eastern Plaguelands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Eastern-Plaguelands-Golden-Sansam.jpg

 

4- Feralas

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Feralas-Golden-Sansam.jpg

 

5- Silithus

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Silithus-Golden-Sansam.jpg

 

6- The Hinterlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Hinterlands-Golden-Sansam.jpg

 

7- Un’Goro Crater

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/UnGoro-Crater-Golden-Sansam.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Greater Dreamless Sleep Potion]
  •  [Major Healing Potion]
  •  [Major Rejuvenation Potion]
  •  [Volatile Healing Potion]
  •  [Elixir of Healing Power]

Inscription

  •  [Silvery Pigment]
  •  [Sapphire Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید