راهنمای فارم کردن Goldthorn در wow

 

Goldthorn گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 150) و این گیاه رو هم می تونید در بالای تپه ها پیدا کنید. (تصاویر پایین هم که گذاشتم مشخصه که تراکم این گیاه روی تپه ها و نزدیک به کوه هست )

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Alterac Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alterac-Mountains-Goldthorn.jpg

 

2- Arathi Highlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Arathi-Highlands-Goldthorn.jpg

 

3- Azshara

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Azshara-Goldthorn.jpg

 

4- Badlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Badlands-Goldthorn.jpg

 

5- Dustwallow Marsh

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Dustwallow-Marsh-Goldthorn.jpg

 

6- Feralas

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Feralas-Goldthorn.jpg

 

7- Stranglethorn Vale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Stranglethorn-Vale-Goldthorn.jpg

 

8- Swamp of Sorrows

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Swamp-of-Sorrows-Goldthorn.jpg

 

9- The Hinterlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Hinterlands-Goldthorn.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

 •  [Elixir of Fortitude]
 •  [Elixir of Agility]
 •  [Frost Protection Potion]
 •  [Elixir of Greater Defense]
 •  [Catseye Elixir]
 •  [Greater Mana Potion]
 •  [Oil of Immolation]
 •  [Lesser Stoneshield Potion]
 •  [Arcane Elixir]
 •  [Elixir of Greater Agility]
 •  [Restorative Potion]

Cooking

 •  [Goldthorn Tea]

Inscription

 •  [Emerald Pigment]
 •  [Indigo Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید