راهنمای فارم کردن Icethorn در wow

 

Icethorn گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد ، این گیاهان در Northrend و به ویژه از The Storm Peaks (50.78٪) ، Icecrown (36.07٪) ، Wintergrasp (13.15٪) و Zul’Drak جمع آوری شده است.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Icecrown

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Icecrown-Icethorn.jpg

 

2- The Storm Peaks

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Storm-Peaks-Icethorn.jpg

 

3- Wintergrasp

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Wintergrasp-Icethorn.jpg

 

4- Zul’Drak

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/ZulDrak-Icethorn.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Elixir of Mighty Defense]
  •  [Elixir of Protection]
  •  [Flask of Pure Mojo]
  •  [Flask of the Frost Wyrm]
  •  [Indestructible Potion]
  •  [Runic Healing Potion]

Inscription

  •  [Azure Pigment]
  •  [Icy Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید