راهنمای فارم کردن Khadgar’s Whisker در wow

 

Khadgar’s Whisker گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 160) و این گیاه رو هم می تونید در نزدیکی درختان و گیاهان تزئینی پیدا کنید ، به دنبال آن در مناطق طبیعی زیر باشید:

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Alterac Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alterac-Mountains-Khadgars-Whisker.jpg

 

2- Arathi Highlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Arathi-Highlands-Khadgars-Whisker.jpg

 

3- Azshara

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Azshara-Khadgars-Whisker.jpg

 

4- Badlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Badlands-Khadgars-Whisker.jpg

 

5- Dustwallow Marsh

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Dustwallow-Marsh-Khadgars-Whisker.jpg

 

6- Feralas

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Feralas-Khadgars-Whisker.jpg

 

7- Hillsbrad Foothills

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Hillsbrad-Foothills-Khadgars-Whisker.jpg

 

8- Stranglethorn Vale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Stranglethorn-Vale-Khadgars-Whisker.jpg

 

9- Swamp of Sorrows

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Swamp-of-Sorrows-Khadgars-Whisker.jpg

 

10- The Hinterlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Hinterlands-Khadgars-Whisker.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Elixir of Frost Power]
  •  [Elixir of Detect Lesser Invisibility]
  •  [Frost Oil]
  •  [Greater Mana Potion]
  •  [Magic Resistance Potion]
  •  [Superior Healing Potion]
  •  [Elixir of Greater Intellect]

Inscription

  •  [Emerald Pigment]
  •  [Indigo Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید