راهنمای فارم کردن Kingsblood در wow

 

Kingsblood گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 125) ،

و جالب اینکه یه نوع پروانه هست به قولا زرشکی که ترجیح می دهند از شهد Kingsblood تغذیه کنند ، اسم این پروانه ها Crimson Moths است.

Kingsblood را می توان در مناطق صاف و مزارع یا دشت ها یافت، و خیلی نزدیک کوه ها یا شیب های تند نیست اما نمیشه گفت اصلا ولی خوب کلا در مناطق صاف بیشتر پیدا میشه

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Alterac Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alterac-Mountains-Kingsblood.jpg

 

2- Arathi Highlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Arathi-Highlands-Kingsblood.jpg

 

3- Ashenvale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ashenvale-Kingsblood.jpg

 

4- Badlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Badlands-Kingsblood.jpg

 

5- Desolace

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Desolace-Kingsblood.jpg

 

6- Duskwood

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Duskwood-Kingsblood.jpg

 

7- Dustwallow Marsh

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Dustwallow-Marsh-Kingsblood.jpg

 

8- Hillsbrad Foothills

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Hillsbrad-Foothills-Kingsblood.jpg

 

9- Stonetalon Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Stonetalon-Mountains-Kingsblood.jpg

 

10- Stranglethorn Vale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Stranglethorn-Vale-Kingsblood.jpg

 

11- Swamp of Sorrows

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Swamp-of-Sorrows-Kingsblood.jpg

 

12- The Barrens

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Barrens-Kingsblood.jpg

 

13- Thousand Needles

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Thousand-Needles-Kingsblood.jpg

 

14- Wetlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Wetlands-Kingsblood.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Shadow Protection Potion]
  •  [Elixir of Firepower]
  •  [Elixir of Ogre’s Strength]
  •  [Greater Healing Potion]
  •  [Mana Potion]
  •  [Great Rage Potion]

Leatherworking

  •  [Herbalist’s Gloves]

Enchanting

  • Enchant Gloves – Herbalism

Inscription

  •  [Golden Pigment]
  •  [Burnt Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید