آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Lichbloom در wow

 

Lichbloom گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد ، برای دراپ و به قولا چیدن این گیاه به skill در حدود سطح مهارت 410-420  (قابل انعطاف در 325)  لازم دارید.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Icecrown

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Icecrown-Lichbloom.jpg

 

2- The Storm Peaks

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Storm-Peaks-Lichbloom.jpg

 

3- Wintergrasp

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Wintergrasp-Lichbloom.jpg

 

4- Zul’Drak

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/ZulDrak-Lichbloom.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Exceptional Mana Oil]
  •  [Flask of Endless Rage]
  •  [Flask of the Frost Wyrm]
  •  [Mighty Arcane Protection Potion]
  •  [Potion of Wild Magic]
  •  [Powerful Rejuvenation Potion]
  •  [Runic Mana Potion]

Inscription

  •  [Azure Pigment]
  •  [Icy Pigment]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید