راهنمای فارم کردن Liferoot در wow

 

Liferoot گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 150) ،Liferoot را می توان در حاشیه دریاچه ها ، رودخانه ها یا استخرهای آب شیرین یافت.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Alterac Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Alterac-Mountains-Liferoot.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Arathi-Highlands-Liferoot.jpg

 

3- Ashenvale

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Ashenvale-Liferoot.jpg

 

4- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Desolace-Liferoot.jpg

 

5- Dustwallow Marsh

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Dustwallow-Marsh-Liferoot.jpg

 

6- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Feralas-Liferoot.jpg

 

7- Hillsbrad Foothills

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Hillsbrad-Foothills-Liferoot.jpg

 

8- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Stranglethorn-Vale-Liferoot.jpg

 

9- Swamp of Sorrows

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Swamp-of-Sorrows-Liferoot.jpg

 

10- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/The-Hinterlands-Liferoot.jpg

 

11- Wetlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Wetlands-Liferoot.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Greater Healing Potion]
  •  [Major Troll’s Blood Elixir]
  •  [Nature Protection Potion]

Inscription

  •  [Golden Pigment]
  •  [Burnt Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید