راهنمای فارم کردن Liferoot در wow

 

Liferoot گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 150) ،Liferoot را می توان در حاشیه دریاچه ها ، رودخانه ها یا استخرهای آب شیرین یافت.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Alterac Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alterac-Mountains-Liferoot.jpg

 

2- Arathi Highlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Arathi-Highlands-Liferoot.jpg

 

3- Ashenvale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ashenvale-Liferoot.jpg

 

4- Desolace

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Desolace-Liferoot.jpg

 

5- Dustwallow Marsh

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Dustwallow-Marsh-Liferoot.jpg

 

6- Feralas

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Feralas-Liferoot.jpg

 

7- Hillsbrad Foothills

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Hillsbrad-Foothills-Liferoot.jpg

 

8- Stranglethorn Vale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Stranglethorn-Vale-Liferoot.jpg

 

9- Swamp of Sorrows

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Swamp-of-Sorrows-Liferoot.jpg

 

10- The Hinterlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Hinterlands-Liferoot.jpg

 

11- Wetlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Wetlands-Liferoot.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Greater Healing Potion]
  •  [Major Troll’s Blood Elixir]
  •  [Nature Protection Potion]

Inscription

  •  [Golden Pigment]
  •  [Burnt Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید