راهنمای فارم کردن Mageroyal در wow

 

Mageroyal گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (50) ، یا به مقدار محدود از فروشندگان خریداری کرد. به نظر می رسه Mageroyal خوراکی باشد ، زیرا در دستور تهیه [ Delicious Chocolate Cake ] استفاده شده است.

Mageroyal را می توان در دشت های و مناطق کم سطح ( low – level ) یافت. گاهی اوقات ، بازیکنان هنگام انتخاب Mageroyal ممکنه [ Swiftthistle ] رو هم پیدا کنند. همچنین با عرضه محدود توسط فروشندگان به فروش می رسد و پاداش (reward quest ) شغل Alchemy برای نژاد الیانس که اسم کوئست هم Elixirs for the Bladeleafs است.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Ashenvale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ashenvale-Mageroyal.jpg

 

2- Darkshore

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Darkshore-Mageroyal.jpg

 

3- Durotar

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Durotar-Mageroyal.jpg

 

4- Duskwood

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Duskwood-Mageroyal.jpg

 

5- Hillsbrad Foothills

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Hillsbrad-Foothills-Mageroyal.jpg

 

6- Loch Modan

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Loch-Modan-Mageroyal.jpg

 

7- Redridge Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Redridge-Mountains-Mageroyal.jpg

 

8- Silverpine Forest

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Silverpine-Forest-Mageroyal.jpg

 

9- Stonetalon Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Stonetalon-Mountains-Mageroyal.jpg

 

10- Teldrassil

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Teldrassil-Mageroyal.jpg

 

11- Westfall

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Westfall-Mageroyal.jpg

 

12- Wetlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Wetlands-Mageroyal.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Minor Mana Potion] (25)
  •  [Minor Rejuvenation Potion] (40)
  •  [Elixir of Wisdom] (90)
  •  [Lesser Mana Potion] (120)

Cooking

  •  [Delicious Chocolate Cake] (1)

Inscription

  •  [Dusky Pigment]
  •  [Verdant Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید