راهنمای فارم کردن Mote of Water

 

Mote of Water از عناصر اصلی آب در نقاط مختلف Outland است و  این ایتم را می توان با ماهیگیری در استخرهای Pure Water نیز بدست آور، همچنین در reward ماهیگیری روزانه https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_bag_10_green.png [Bag of Fishing Treasures] هم میشه دراپ کرد

شما با 10 عدد از این ایتم میتونید https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_water.png [Primal Water] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_water.png [Primal Water] ساخته بشه.

حالا کجا باید این ایتم رو به دست بیاریم ؟ بهترین و سریع ترین راه کشتن Crashing Wave-Spirit هست که در Nagrand قرار گرفته.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Mote-of-Water.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Mote-of-Water-1.jpg

 

Primal Water https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_water.png در دستور العمل های زیر استفاده می شود:

Alchemy
 • [Major Frost Protection Potion]
 • [Cauldron of Major Frost Protection]
 • [Transmute: Earthstorm Diamond]
 • [Transmute: Primal Might]
 • [Transmute: Primal Water to Air]
 • [Transmute: Primal Water to Shadow]
Blacksmithing
 • [Belt of the Guardian]
 • [Blessed Bracers]
 • [Boots of the Protector]
 • [Flamebane Bracers]
 • [Flamebane Breastplate]
 • [Flamebane Gloves]
 • [Flamebane Helm]
 • [Iceguard Breastplate]
 • [Iceguard Helm]
 • [Iceguard Leggings]
 • [Khorium Belt]
 • [Khorium Boots]
 • [Khorium Pants]
 • [Storm Helm]
 • [Stormforged Axe]
 • [Stormforged Hauberk]
 • [Thunder]
Engineering
 • [Gnomish Power Goggles]
 • [Icy Blasting Primers]

Jewelcrafting

 • [Khorium Band of Frost]
 • [Pendant of Frozen Flame]
 • [Pendant of Thawing]
 • [The Frozen Eye]
Leatherworking
 • [Bindings of Lightning Reflexes]
 • [Blastguard Belt]
 • [Blastguard Boots]
 • [Blastguard Pants]
 • [Flame Armor Kit]
 • [Flamescale Belt]
 • [Flamescale Boots]
 • [Flamescale Leggings]
 • [Hood of Primal Life]
 • [Hurricane Boots]
 • [Monsoon Belt]
 • [Netherfury Belt]
 • [Netherfury Boots]
 • [Netherfury Leggings]
 • [Shoulders of Lightning Reflexes]
Tailoring
 • [Belt of the Long Road]
 • [Frozen Shadoweave Shoulders]
 • [Frozen Shadoweave Robe]
 • [Frozen Shadoweave Boots]
 • [Primal Mooncloth]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید