راهنمای فارم کردن Mountain Silversage در wow

 

Mountain Silversage گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 280) این گیاه رو می توان در دامنه کوه در مناطق مختلف level بالا و در شبه جزیره Hellfire مشاهده کرد. غالباً برای رسیدن به این گیاه نیاز به کمی کوهنوردی دارد!

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Azshara

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Azshara-Mountain-Silversage.jpg

 

2- Burning Steppes

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Burning-Steppes-Mountain-Silversage.jpg

 

3- Eastern Plaguelands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Eastern-Plaguelands-Mountain-Silversage.jpg

 

4- Silithus

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Silithus-Mountain-Silversage.jpg

 

5- Un’Goro Crater

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/UnGoro-Crater-Mountain-Silversage.jpg

 

6- Western Plaguelands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Western-Plaguelands-Mountain-Silversage.jpg

 

7- Winterspring

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Winterspring-Mountain-Silversage.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Elixir of the Mongoose]
  •  [Flask of Chromatic Resistance]
  •  [Flask of Supreme Power]
  •  [Greater Arcane Elixir]
  •  [Living Action Potion]
  •  [Major Healing Potion]
  •  [Elixir of Major Strength]
  •  [Onslaught Elixir]

Inscription

  •  [Silvery Pigment]
  •  [Sapphire Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید