آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Ragveil در wow

 

Ragveil گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 325) و یک مطلب جالب از این گیاه در wow  اینکه یک فبیله ای به نام Daggerfen tribe در Zangarmarsh هست که از این گیاه سم قوی درست می کنند.

و یک مسئله دیگه اینکه گیاهان شبیه به Ragveil مثل Flame Cap و Terocone همین همین مناطق و نزدیک این گیاه که بالا توضیح دادم پیدا میشه و دیگه من به صورت اختصاصی به این دو گیاه نمی پردازم

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Zangarmarsh

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Zangarmarsh-Ragveil.jpg

 

2- The Steamvault

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Steamvault-Ragveil.jpg

 

3- The Slave Pens

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Slave-Pens-Ragveil.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Earthen Elixir]
  •  [Elixir of Camouflage]
  •  [Elixir of Ironskin]
  •  [Elixir of Major Fortitude]
  •  [Elixir of the Searching Eye]
  •  [Mad Alchemist’s Potion]
  •  [Shrouding Potion]
  •  [Sneaking Potion]
  •  [Unstable Mana Potion]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید