راهنمای فارم کردن Silver Ore

 

Silver Ore سومین سنگ معدن هست و دراپ اون هم خیلی اسون نیست و کلا کمیاب به نظر میاد ولی توی دیتابیس wow نگاه میکنم که تصاویرشم هست تراکمش توی بعضی مناطق زیاده!

برای استخراج و mining آن به 75 skill نیاز دارید و با دراپ این سنگ میشه فلز Silver Bar رو ساخت.

مناطقی که این سنگ پیدا میشه :

 

1- Alterac Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Alterac-Mountains-Silver-Vein.jpg

 

2- Arathi Highlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Arathi-Highlands-Silver-Vein.jpg

 

3- Ashenvale

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Ashenvale-Silver-Vein.jpg

 

4- Badlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Badlands-Silver-Vein.jpg

 

5- Darkshore

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Darkshore-Silver-Vein.jpg

 

6- Desolace

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Desolace-Silver-Vein.jpg

 

7- Duskwood

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Duskwood-Silver-Vein.jpg

 

8- Dustwallow Marsh

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Dustwallow-Marsh-Silver-Vein.jpg

 

9- Feralas

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Feralas-Silver-Vein.jpg

 

10- Hillsbrad Foothills

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Hillsbrad-Foothills-Silver-Vein.jpg

 

11- Loch Modan

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Loch-Modan-Silver-Vein.jpg

 

12- Redridge Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Redridge-Mountains-Silver-Vein.jpg

 

13- Searing Gorge

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Searing-Gorge-Silver-Vein.jpg

 

14- Silverpine Forest

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Silverpine-Forest-Silver-Vein.jpg

 

15- Stonetalon Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Stonetalon-Mountains-Silver-Vein.jpg

 

16- Stranglethorn Vale

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Stranglethorn-Vale-Silver-Vein.jpg

 

17- Swamp of Sorrows

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Swamp-of-Sorrows-Silver-Vein.jpg

 

18- Tanaris

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Tanaris-Silver-Vein.jpg

 

19- The Barrens

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/The-Barrens-Silver-Vein.jpg

 

20- The Hinterlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/The-Hinterlands-Silver-Vein.jpg

 

21- Thousand Needles

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Thousand-Needles-Silver-Vein.jpg

 

22- Westfall

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Westfall-Silver-Vein.jpg

 

23- Wetlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Wetlands-Silver-Vein.jpg

 

شما با استخراج کردن Silver Vein سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

  • http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_stone_16.png [Silver Ore] (اگر استخراج skill 75 یا بالاتر باشه ، تضمین می شه)
    • http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_ore_silver_nugget.png [Silver Ore Nugget] (تا حدودی)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_crystal_01.png [Lesser Moonstone] (کمیاب)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_emerald_02.png [Moss Agate] (کمیاب)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_amethyst_01.png [Shadowgem] (کمیاب)

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید