آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Silver Ore

 

Silver Ore سومین سنگ معدن هست و دراپ اون هم خیلی اسون هست و کلا کمیاب به نظر نمیاد و توی دیتابیس wow نگاه میکنم که تصاویرشم هست تراکمش توی بعضی مناطق زیاده!

برای استخراج و mining آن به 75 skill نیاز دارید که از سنگ Silver Vein جمع آوری میشه و با دراپ این سنگ میشه فلز Silver Bar رو ساخت.

مناطقی که این سنگ پیدا میشه :

 

1- Alterac Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Alterac-Mountains-Silver-Vein.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Arathi-Highlands-Silver-Vein.jpg

 

3- Ashenvale

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Ashenvale-Silver-Vein.jpg

 

4- Badlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Badlands-Silver-Vein.jpg

 

5- Bloodmyst Isle

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Bloodmyst-Isle-Silver-Vein.jpg

 

6- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Burning-Steppes-Silver-Vein.jpg

 

7- Darkshore

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Darkshore-Silver-Vein.jpg

 

8- Deadwind Pass

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Deadwind-Pass-Silver-Vein.jpg

 

9- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Desolace-Silver-Vein.jpg

 

10- Duskwood

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Duskwood-Silver-Vein.jpg

 

11- Ghostlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Ghostlands-Silver-Vein.jpg

 

12- Hillsbrad Foothills

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Hillsbrad-Foothills-Silver-Vein.jpg

 

13- Loch Modan

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Loch-Modan-Silver-Vein.jpg

 

14- Redridge Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Redridge-Mountains-Silver-Vein.jpg

 

15- Searing Gorge

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Searing-Gorge-Silver-Vein.jpg

 

16- Silverpine Forest

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Silverpine-Forest-Silver-Vein.jpg

 

17- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Stranglethorn-Vale-Silver-Vein.jpg

 

18- The Barrens

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/The-Barrens-Silver-Vein.jpg

 

19- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/The-Hinterlands-Silver-Vein.jpg

 

20- Thousand Needles

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Thousand-Needles-Silver-Vein.jpg

 

21- Westfall

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Westfall-Silver-Vein.jpg

 

22- Wetlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Wetlands-Silver-Vein.jpg

 

 

شما با استخراج کردن Silver Vein سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید