راهنمای فارم کردن Silverleaf در wow

 

راهنمای فارم کردن Silverleaf در wow

من این راهنمای فارم Silverleaf را تهیه کردم تا به بازیکنانی که می خواهند گیاهان را به جای خرید از Auction House فارم کنند، کمک کنم. این گیاه پایین ترین سطح از herb هست ، برای فارم کردنش به requires level 1 احتیاج دارید ، به این معنی که به محض یادگیری گیاه شناسی می توانید این گیاهان را انتخاب کنید.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

Silverleaf را می توان در نزدیکی درختان و بوته ها در مناطق کم سطح و لول یافت.

1- Elwynn Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Elwynn-Forest-Silverleaf-1.jpg

 

2- Tirisfal Glades

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Tirisfal-Glades-Silverleaf-1.jpg

 

3- Mulgore

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Mulgore-Silverleaf-1.jpg

 

4- Teldrassil

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Teldrassil-Silverleaf-1.jpg

 

5- Dun Morogh

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Dun-Morogh-Silverleaf-1.jpg

 

6-Durotar

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Durotar-Silverleaf-1.jpg

 

7- Loch Modan

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Loch-Modan-Silverleaf-1.jpg

 

8- Silverpine Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Silverpine-Forest-Silverleaf-1.jpg

 

9-Westfall

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Westfall-Silverleaf-1.jpg

 

10- Darkshore

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Darkshore-Silverleaf-1.jpg

 

11- Thunder Bluff

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Thunder-Bluff-Silverleaf-1.jpg

 

12- The Barrens

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/The-Barrens-Silverleaf-1.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Elixir of Lion’s Strength] (1)
  •  [Elixir of Minor Defense] (1)
  •  [Minor Healing Potion] (1)
  •  [Minor Mana Potion] (25)
  •  [Elixir of Minor Agility] (50)

Inscription

  •  [Alabaster Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید