راهنمای فارم کردن Truesilver Deposit

 

Truesilver Deposit رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 30 ، 35 یا 40 باشد، بعد از استخراج و mining سنگ بالا شما میتوانید Truesilver Ore رو دراپ کنید که باهاش میشه Truesilver Bar رو ساخت.

و نکته بعدی اینکه شما برای استخراج و mining  این سنگ معدن به حداقل skill 165 نیاز دارید.

1- Alterac Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Alterac-Mountains-Truesilver-Deposit.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Arathi-Highlands-Truesilver-Deposit.jpg

 

3- Azshara

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Azshara-Truesilver-Deposit.jpg

 

4- Badlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Badlands-Truesilver-Deposit.jpg

 

5- Blasted Lands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Blasted-Lands-Truesilver-Deposit.jpg

6- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Burning-Steppes-Truesilver-Deposit.jpg

 

7- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Desolace-Truesilver-Deposit.jpg

 

8- Dustwallow Marsh

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Dustwallow-Marsh-Truesilver-Deposit.jpg

 

9- Eastern Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Eastern-Plaguelands-Truesilver-Deposit.jpg

 

10- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Feralas-Truesilver-Deposit.jpg

 

11- Hillsbrad Foothills

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Hillsbrad-Foothills-Truesilver-Deposit.jpg

 

12- Searing Gorge

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Searing-Gorge-Truesilver-Deposit.jpg

 

13- Silithus

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Silithus-Truesilver-Deposit.jpg

 

14- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Stranglethorn-Vale-Truesilver-Deposit.jpg

 

15- Swamp of Sorrows

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Swamp-of-Sorrows-Truesilver-Deposit.jpg

 

16- Tanaris

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Tanaris-Truesilver-Deposit.jpg

 

17- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/The-Hinterlands-Truesilver-Deposit.jpg

 

18- Un’Goro Crater

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/UnGoro-Crater-Truesilver-Deposit.jpg

 

19- Western Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Western-Plaguelands-Truesilver-Deposit.jpg

 

20- Winterspring

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Winterspring-Truesilver-Deposit.jpg

 

شما با استخراج کردن Mithril Deposit سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_ore_truesilver_01.png [Truesilver Ore] (اگر استخراج (mining ) 150 یا بالاتر باشد ، تضمین می شود)
    • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_ore_mithril_nugget.png [Truesilver Ore Nugget] (اگر استخراج 149 یا کمتر باشد; retail only)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_crystal_02-1.png [Aquamarine] (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_opal_02-1.png [Citrine] (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_ruby_02.png [Star Ruby] (کمیاب / بسیار کمیاب)

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید