آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Bruiseweed در wow

 

Bruiseweed گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (85) ، Bruiseweed رو می توانید در نزدیکی سازه ها یا اجسامی مثل خانه یا پل و غیره یا گاهاً در تپه ها یافت. همچنین می توان به صورت محدود از فروشندگان خرید کرد.

Bruiseweed گیاه معروفی است و به عنوان یکی از سخت ترین گیاهانی که در واقع می توان یافت.

حتی زمانی که دارید گیاهان رو برای دراپ کردن پیدا میکنید ، این گیاه بافت بسیار نازک داره ( به قولا ) و به خوبی با پس زمینه محیط ترکیب می شه و باعث می شه بسیاری از بازیکنان آن را نبینند ، این گیاه رو باید به فاصله 1 yard یا بالای سر آن قرار بگیرند تا بتونید پیداش کنید !

برای پیدا کردنش هم بهتره که از یک منظره افقی نگاه کنید به محیط دور و برتون تا یک نمای بالایی و با پرواز کردن یا جای بلندی وایسید و غیره ( این برای پچ های بالاتر از 3.3.5 هست ) ، زیرا شکل این گیاه بلند است و باریک.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Alterac Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Alterac-Mountains-Bruiseweed.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Arathi-Highlands-Bruiseweed.jpg

 

3- Ashenvale

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Ashenvale-Bruiseweed.jpg

 

4- Darkshore

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Darkshore-Bruiseweed.jpg

 

5- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Desolace-Bruiseweed.jpg

 

6- Duskwood

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Duskwood-Bruiseweed.jpg

 

7- Hillsbrad Foothills

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Hillsbrad-Foothills-Bruiseweed.jpg

 

8- Loch Modan

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Loch-Modan-Bruiseweed.jpg

 

9- Redridge Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Redridge-Mountains-Bruiseweed.jpg

 

10- Silverpine Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Silverpine-Forest-Bruiseweed.jpg

 

11- Stonetalon Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Stonetalon-Mountains-Bruiseweed.jpg

 

12- Thousand Needles

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Thousand-Needles-Bruiseweed.jpg

 

13- Westfall

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Westfall-Bruiseweed.jpg

 

14- Wetlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Wetlands-Bruiseweed.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Elixir of Minor Accuracy]
  •  [Healing Potion]
  •  [Holy Protection Potion]
  •  [Major Troll’s Blood Elixir]
  •  [Potion of Curing]
  •  [Strong Troll’s Blood Elixir]

Inscription

  •  [Dusky Pigment]
  •  [Verdant Pigment]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید