آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Dreamfoil در wow

 

Dreamfoil گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 270) این ماده را می توان در بیشتر مناطق لول 50- 60 ، به ویژه در سرزمین Blasted Lands و همچنین برخی مناطق کم سطح و لول Outland یافت.

این گیاه در مناطق صاف و باز رشد می کند.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Azshara

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Azshara-Dreamfoil.jpg

 

2- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Burning-Steppes-Dreamfoil.jpg

 

3- Eastern Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Eastern-Plaguelands-Dreamfoil.jpg

 

4- Silithus

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Silithus-Dreamfoil.jpg

 

5- Un’Goro Crater

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/UnGoro-Crater-Dreamfoil.jpg

 

6- Western Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Western-Plaguelands-Dreamfoil.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

Inscription

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید