آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Dreaming Glory در wow

 

Dreaming Glory گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 315) این گیاه رو می توان در تمام مناطق Outland یافت و معمولاً در سواحل صخره ای و در بالای قله ها رشد می کند.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Blade’s Edge Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Blades-Edge-Mountains-Dreaming-Glory.jpg

 

2- Hellfire Peninsula

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Hellfire-Peninsula-Dreaming-Glory.jpg

 

3- Nagrand

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Nagrand-Dreaming-Glory.jpg

 

4- Netherstorm

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Netherstorm-Dreaming-Glory.jpg

 

5- Shadowmoon Valley

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Shadowmoon-Valley-Dreaming-Glory.jpg

 

6- Shattrath City

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Shattrath-City-Dreaming-Glory.jpg

 

7- Terokkar Forest

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Terokkar-Forest-Dreaming-Glory.jpg

 

8- Zangarmarsh

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Zangarmarsh-Dreaming-Glory.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید