آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Felweed در wow

 

Felweed گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 300) و برای پیدا کردن و دراپ این گیاه هم میشه گفت : این گیاه در تمام مناطق Outland میتونید پیدا کنید.

و در یکی از کتاب های world of warcraft به نام The Fate of Apprentice Argoly بیان شده که Felweed همچنین می تواند هنگام جویدن به عنوان یک ماده مخدر استفاده شود!

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Blade’s Edge Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Blades-Edge-Mountains-Felweed.jpg

 

2- Hellfire Peninsula

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Hellfire-Peninsula-Felweed.jpg

 

3- Nagrand

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Nagrand-Felweed.jpg

 

4- Netherstorm

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Netherstorm-Felweed.jpg

 

5- Shadowmoon Valley

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Shadowmoon-Valley-Felweed.jpg

 

6- Terokkar Forest

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Terokkar-Forest-Felweed.jpg

 

7- Zangarmarsh

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Zangarmarsh-Felweed.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید