آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Ghost Mushroom در wow

 

Ghost Mushroom گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 245) ،این قارچ ها منحصراً در زیر زمین رشد می کنند و به دلیل کمبود و استفاده در معجونهای آسیب ناپذیر می توانند یک گیاه بسیار پرطرفدار باشد.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/The-Hinterlands-Ghost-Mushroom.jpg

 

2- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Desolace-Ghost-Mushroom.jpg

 

3- Nagrand

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Nagrand-Ghost-Mushroom.jpg

 

4- Zangarmarsh

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Zangarmarsh-Ghost-Mushroom.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Alchemist’s Flask]
  •  [Elixir of Demonslaying]
  •  [Elixir of Shadow Power]
  •  [Ghost Dye]
  •  [Invisibility Potion]
  •  [Limited Invulnerability Potion]

Inscription

  •  [Violet Pigment]
  •  [Ruby Pigment]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید