آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Goldclover در wow

 

Goldclover گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد ، این گیاه یک شبدر زرد است که در مزارع باز و عاری از برف رشد می کند.

همچنین می توان آن را در Emerald Dragonshrine و از Frozen Herb در Dragonblight ، Zul’Drak و Wintergrasp جمع آوری کرد ، این گیاه پایین ترین سطح (herb) Northrend است و معمولاً اولین گیاه دارویی است که جویندگان با آن روبرو می شوند و برداشت می کنند.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Borean Tundra

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Borean-Tundra-Goldclover.jpg

 

2- Dragonblight

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Dragonblight-Goldclover.jpg

 

3- Grizzly Hills

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Grizzly-Hills-Goldclover.jpg

 

4- Howling Fjord

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Howling-Fjord-Goldclover.jpg

 

5- Sholazar Basin

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Sholazar-Basin-Goldclover.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

Inscription

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید