آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Golden Sansam در wow

 

Golden Sansam گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 260) در زبان کره ای ، “سانسام” به معنای جینسینگ است و اگر این گیاه به طور طبیعی رشد کرده باشد به جینسینگ وحشی ملقب است.

این گیاه معمولاً در مجاورت اشیا مانند دیوارها یا خرابه ها و یا درختان بزرگ رشد می کند.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Azshara

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Azshara-Golden-Sansam.jpg

 

2- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Burning-Steppes-Golden-Sansam.jpg

 

3- Eastern Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Eastern-Plaguelands-Golden-Sansam.jpg

 

4- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Feralas-Golden-Sansam.jpg

 

5- Silithus

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Silithus-Golden-Sansam.jpg

 

6- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/The-Hinterlands-Golden-Sansam.jpg

 

7- Un’Goro Crater

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/UnGoro-Crater-Golden-Sansam.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

Inscription

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید