آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Icethorn در wow

 

Icethorn گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد ، این گیاهان در Northrend و به ویژه از The Storm Peaks  ، Icecrown  ، Wintergrasp  و Zul’Drak جمع آوری شده است.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Icecrown

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Icecrown-Icethorn.jpg

 

2- The Storm Peaks

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/The-Storm-Peaks-Icethorn.jpg

 

3- Wintergrasp

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Wintergrasp-Icethorn.jpg

 

4- Zul’Drak

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/ZulDrak-Icethorn.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

Inscription

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید