آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Kingsblood در wow

 

Kingsblood گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 125) ،

و جالب اینکه یه نوع پروانه هست به قولا زرشکی که ترجیح می دهند از شهد Kingsblood تغذیه کنند ، اسم این پروانه ها Crimson Moths است.

Kingsblood را می توان در مناطق صاف و مزارع یا دشت ها یافت، و خیلی نزدیک کوه ها یا شیب های تند نیست اما نمیشه گفت اصلا ولی خوب کلا در مناطق صاف بیشتر پیدا میشه

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Alterac Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Alterac-Mountains-Kingsblood.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Arathi-Highlands-Kingsblood.jpg

 

3- Ashenvale

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Ashenvale-Kingsblood.jpg

 

4- Badlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Badlands-Kingsblood.jpg

 

5- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Desolace-Kingsblood.jpg

 

6- Duskwood

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Duskwood-Kingsblood.jpg

 

7- Dustwallow Marsh

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Dustwallow-Marsh-Kingsblood.jpg

 

8- Hillsbrad Foothills

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Hillsbrad-Foothills-Kingsblood.jpg

 

9- Stonetalon Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Stonetalon-Mountains-Kingsblood.jpg

 

10- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Stranglethorn-Vale-Kingsblood.jpg

 

11- Swamp of Sorrows

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Swamp-of-Sorrows-Kingsblood.jpg

 

12- The Barrens

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/The-Barrens-Kingsblood.jpg

 

13- Thousand Needles

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Thousand-Needles-Kingsblood.jpg

 

14- Wetlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Wetlands-Kingsblood.jpg

 

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Shadow Protection Potion]
  •  [Elixir of Firepower]
  •  [Elixir of Ogre’s Strength]
  •  [Greater Healing Potion]
  •  [Mana Potion]
  •  [Great Rage Potion]

Leatherworking

  •  [Herbalist’s Gloves]

Enchanting

  • Enchant Gloves – Herbalism

Inscription

  •  [Golden Pigment]
  •  [Burnt Pigment]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید