آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Lichbloom در wow

 

Lichbloom گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد ، برای دراپ و به قولا چیدن این گیاه به skill در حدود سطح مهارت 410-420  (قابل انعطاف در 325)  لازم دارید.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Icecrown

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Icecrown-Lichbloom.jpg

 

2- The Storm Peaks

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/The-Storm-Peaks-Lichbloom.jpg

 

3- Wintergrasp

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Wintergrasp-Lichbloom.jpg

 

4- Zul’Drak

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/ZulDrak-Lichbloom.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

Inscription

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید