آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Mountain Silversage در wow

 

Mountain Silversage گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 280) این گیاه رو می توان در دامنه کوه در مناطق مختلف level بالا و در شبه جزیره Hellfire مشاهده کرد، غالباً برای رسیدن به این گیاه نیاز به کمی کوهنوردی دارد!

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Azshara

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Azshara-Mountain-Silversage.jpg

 

2- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Burning-Steppes-Mountain-Silversage.jpg

 

3- Eastern Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Eastern-Plaguelands-Mountain-Silversage.jpg

 

4- Silithus

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Silithus-Mountain-Silversage.jpg

 

5- Un’Goro Crater

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/UnGoro-Crater-Mountain-Silversage.jpg

 

6- Western Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Western-Plaguelands-Mountain-Silversage.jpg

 

7- Winterspring

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Winterspring-Mountain-Silversage.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

Inscription

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید