آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Purple Lotus در wow

 

Purple Lotus گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 210)

Purple Lotus ( لوتوس بنفش ) یکی از چهار نوع گیاه Lotus و رایج ترین این چهار نوع گیاه است. از نظر بصری و شکلی ، به نظر می رسه یک گل بنفش و کمی سفید / سبز نزدیک زمین است.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Ashenvale

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Ashenvale-Purple-Lotus.jpg

 

2- Azshara

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Azshara-Purple-Lotus.jpg

 

3- Badlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Badlands-Purple-Lotus.jpg

 

4- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Feralas-Purple-Lotus.jpg

 

5- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Stranglethorn-Vale-Purple-Lotus.jpg

 

6- Tanaris

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Tanaris-Purple-Lotus.jpg

 

7- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/The-Hinterlands-Purple-Lotus.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

 •  [Magic Resistance Potion]
 •  [Elixir of Greater Water Breathing]
 •  [Wildvine Potion]
 •  [Philosopher’s Stone]
 •  [Dreamless Sleep Potion]
 •  [Elixir of Dream Vision]

Tailoring

 •  [Cenarion Herb Bag]

Enchanting

 •  [Lesser Mana Oil]
 •  [Brilliant Mana Oil]

Inscription

 •  [Violet Pigment]
 •  [Ruby Pigment]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید