آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Ragveil در wow

 

Ragveil گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 325) و یک مطلب جالب از این گیاه در wow  اینکه یک فبیله ای به نام Daggerfen tribe در Zangarmarsh هست که از این گیاه سم قوی درست می کنند.

و یک مسئله دیگه اینکه گیاهان شبیه به Ragveil مثل Flame Cap و Terocone همین همین مناطق و نزدیک این گیاه که بالا توضیح دادم پیدا میشه و دیگه من به صورت اختصاصی به این دو گیاه نمی پردازم

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Zangarmarsh

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Zangarmarsh-Ragveil.jpg

 

2- Coilfang The Slave Pens

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Coilfang-The-Slave-Pens-Ragveil.jpg

 

3- Coilfang The Steamvault

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Coilfang-The-Steamvault-Ragveil.jpg

 

4- Coilfang The Steamvault

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Coilfang-The-Underbog-Ragveil.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید