آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Tiger Lily در wow

 

Tiger Lily گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد ، نیلوفر ببر در کنار دریاچه ها ، حوضچه ها و غیره رشد می کنند.

در مواردی محدود هم میشه در تخمهای Frozen Herb در Dragonblight ، Zul’Drak و Wintergrasp پیدا و دراپ کرد.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Borean Tundra

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Borean-Tundra-Tiger-Lily.jpg

 

2- Grizzly Hills

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Grizzly-Hills-Tiger-Lily.jpg

 

3- Howling Fjord

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Howling-Fjord-Tiger-Lily.jpg

 

4- Sholazar Basin

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/Sholazar-Basin-Tiger-Lily.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

 

Inscription

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید