آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای Dungeons های world of warcraft

راهنمای Dungeons های world of warcraft

این لیست بر اساس  دشواری Mobs / Bosses ، نوع Loot و Gear که برای بازیکنانی که مرتباً آنها رو میرن رتبه بندی می شود.

 Best Dungeons Tier List

بر اساس رنگی که روی تصاویر گذاشتم از بالا بهترین و تا اخر هم بدترین بر اساس عوامل مختلفی پایه گذاری کرده ام  دو مورد مهم این است که مشکل Mobs / Bosses و نوع Loot / Gear که می توانید از farm آنها …

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-Dungeons-%D9%87%D8%A7%DB%8C-world-of-warcraft-7.png

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-Dungeons-%D9%87%D8%A7%DB%8C-world-of-warcraft-1.png

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-Dungeons-%D9%87%D8%A7%DB%8C-world-of-warcraft-2.png

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-Dungeons-%D9%87%D8%A7%DB%8C-world-of-warcraft-3.png

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-Dungeons-%D9%87%D8%A7%DB%8C-world-of-warcraft-4.png

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-Dungeons-%D9%87%D8%A7%DB%8C-world-of-warcraft-5.png

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-Dungeons-%D9%87%D8%A7%DB%8C-world-of-warcraft-6.png

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید