آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای Silverleaf در wow

 

Silverleaf پایین ترین سطح از herb هست ، برای فارم کردنش به requires level 1 احتیاج دارید ، به این معنی که به محض یادگیری گیاه شناسی می توانید این گیاهان را انتخاب کنید.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

Silverleaf را می توان در نزدیکی درختان و بوته ها در مناطق کم سطح و لول یافت.

1- Elwynn Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Elwynn-Forest-Silverleaf-1.jpg

 

2- Tirisfal Glades

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Tirisfal-Glades-Silverleaf-1.jpg

 

3- Mulgore

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Mulgore-Silverleaf-1.jpg

 

4- Teldrassil

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Teldrassil-Silverleaf-1.jpg

 

5- Dun Morogh

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Dun-Morogh-Silverleaf-1.jpg

 

6-Durotar

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Durotar-Silverleaf-1.jpg

 

7- Loch Modan

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Loch-Modan-Silverleaf-1.jpg

 

8- Silverpine Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Silverpine-Forest-Silverleaf-1.jpg

 

9-Westfall

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Westfall-Silverleaf-1.jpg

 

10- Darkshore

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Darkshore-Silverleaf-1.jpg

 

11- Thunder Bluff

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Thunder-Bluff-Silverleaf-1.jpg

 

12- The Barrens

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/The-Barrens-Silverleaf-1.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Elixir of Lion’s Strength] (1)
  •  [Elixir of Minor Defense] (1)
  •  [Minor Healing Potion] (1)
  •  [Minor Mana Potion] (25)
  •  [Elixir of Minor Agility] (50)

Inscription

  •  [Alabaster Pigment]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید