آموزش World Of Warcraft

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای death knight

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای death knight

 

 • Frost DPS sequence for Death

یه ماکرو بسیار عالی که خودش عکس لول رو بهتون نشون میده و میگه الان وقته اینه کدوم لول رو بزنید ، از این بهتر میشه ؟

/startattack

/castsequence reset=target/10 Howling Blast,Plague Strike,Obliterate

/castsequence reset=60 Horn of Winter

/cast Pillar of Frost

/cast Empower Rune Weapon

/cast Raise Dead /Script UIErrorsFrame:Clear()

 

 • Unholy burst for Death Knights

خوب اینم یه ماکرو خوبی برای اجرای همزمان چند spell

#showtooltip summon gargoyle

/cast unholy frenzy

/cast Summon Gargoyle

/cast Horn of Winter

/wrath

 

 

 

 • به به ! عجب ماکرویی ، بدون اینکه تارگیت کنی به نزدیک ترین دشمن لول Death Coil میرنه البته من گذاشتم اگه pet داشت طرف مقابل اول pet رو تارگت کنه شما میتونید گزینه اول رو حذف کنید

/target Pet

/cast Death Coil

/targetlasttarget

 

 • Rune Strike plus Blood Tap

#showtooltip

/cast Rune Strike

/cast Blood Tap

 

 • Blood Tap and Death Coil macro

#showtooltip Death Coil

/cast Death Coil

/cast Blood Tap

/script UIErrorsFrame:Clear();

 

 • One shot macro

/castsequence reset=3 Icy Touch, Plague Strike, Rune Strike, Blood Boil, Rune Strike, Death Strike, Rune Strike, Blood Boil

/cast Horn Of WInter

/cast Bone Shield

 

 • 1 shot macro for PvP

#showtooltip Empower Rune Weapon

/cast !Empower Rune Weapon

/cast !Horn of Winter

/cast !Pillar of Frost

/use Dreadful Gladiator’s Badge of Victory

/startattack

 

 • Unholy burst

#showtooltip summon gargoyle

/cast unholy frenzy

/cast Summon Gargoyle

/cast Horn of Winter /wrath

 

 • Raise Dead plus Dark Transformation

#showtooltip Dark Transformation

/cast [nopet] Raise Dead

/cast Dark Transformation

 

 

 • Pull macro using /yell and DBM to announce plus skull target

برای pve و استارت برای زدن باس عالیه – تارگت رو ایکون میندازه رو سرش و داد میزنید Pulling in 5 seconds و همینطور dbm

/script SetRaidTargetIcon(“target”, 7)

/yell Pulling in 5 seconds

/dbm pull 5

 

 • Mouseover grip

طرف مقابل Cast کنه بدون تارگت گرفتن Death Grip فعال میشه !

/cast [@mouseover,exists][] Death Grip

 

 

 • Frost DPS sequence

با این ماکرو فقط یک لول بیشتر نمیخوای ! خودش بهت لول بعد رو نشون میده که مثلا این لول رو بزن ! فقط چون dps هستید بزارید tank باس رو بگیره البته تغییرات رو خودتون میتونید بدید اینو من با سلیقه خودم درست کردم مثلا Horn of Winter اینو حذف کنید !

/startattack /castsequence reset=target/10 Howling Blast,Plague Strike,Obliterate

/castsequence reset=60 Horn of Winter

/cast Pillar of Frost

/cast Empower Rune Weapon

/cast Raise Dead

/Script UIErrorsFrame:Clear()

 

 

 • Chains of Ice Focus

به شما امکان می دهد از chains of ice برای تمرکز اهداف استفاده کنید

#showtooltip

/cast [@focus] chains of ice

 

 • Death Grip Focus

به شما امکان می دهد از death grip برای تمرکز اهداف استفاده کنید

#showtooltip

/cast [@focus] death grip

 

 • Target Arena 1

به شما کمک می کند تا دشمنان را  سریعتر و با اطمینان بیشتری هدف قرار دهید

/target arena1

 

 • Target Arena 2

به شما کمک می کند تا دشمنان را  سریعتر و با اطمینان بیشتری هدف قرار دهید

/target arena2

 

 • Target Arena 3

به شما کمک می کند تا دشمنان را  سریعتر و با اطمینان بیشتری هدف قرار دهید

/target arena3

 

 • Unholy – Corpse Shield + Huddle

استفاده از huddle با corpse shield باعث می شود pet شما دوام بیشتری داشته باشد. این تنها با corpse shield talent کار می کند.  dmg گرفته شده به pet  50٪ را کاهش می دهد

#showtooltip corpse shield

/cast corpse shield

/cast huddle

 

 • Unholy – Dark Sim Arena 1

#showtooltip anti-magic zone

/cast [@arena1] dark simulacrum

 

 • Unholy – Dark Sim Arena 2

#showtooltip anti-magic zone

/cast [@arena2] dark simulacrum

 

 • Unholy – Dark Sim Arena 3

#showtooltip anti-magic zone

/cast [@arena3] dark simulacrum

Unholy – Dismiss Pet

حذف pet و دوباره آوردن ان

/script PetDismiss()

 

 • Unholy – Gargoyle + Petattack

اگه از حمله معما باشه پت پرنده یا همون gargoyle رو sum میده

#showtooltip Summon Gargoyle

/use warmongering gladiator’s badge of victory

/cast Summon Gargoyle

/petattack

 

 • Unholy – Pet Gnaw

این باعث می شود که pet شما از لول خود به نام gnaw استفاده کند.

#showtooltip

/cast gnaw

 

 • Unholy – Pet Leap

این امر باعث می شود pet شما در صورت تغییر در هدف و تارگت شما که به آنها leap if they ، از آنها استفاده کرده و آنها را قطع کرده

#showtooltip

/cast [@target] leap

 

 • Unholy – Pet Leap Focus

#showtooltip

/cast [@focus] leap

 

 • Unholy – Petattack

#showtooltip death and decay

/petattack

 

 • Unholy – Scourge Strike + Petattack

#showtooltip

/cast scourge strike

/petattack

 

 

 

 • در اینجا یک ماکرو وجود دارد که هم باعث می شود توانایی Leap خود را روی هدف قرار دهد و هم به هدف و تارگت حمله کند. مراقب باشید وقتی نمی خواهید هدف وتارگتی را دنبال کنید یا مورد حمله قرار بدید مثلا توی اینس ها از این ماکرو استفاده نکنید! جهش و پرش پت نیز قطع می کند!

#showtooltip

/cast Leap

/petattack

/startattack

 

 • Mouseover Macros

من قبلاً یکی از این ماکروها را توصیه کرده ام اما همه اینها مفید و کاربردی هستند.و اینکه عالی اند برای زمانی که نمی خواهید هدف انتخاب شده را تغییر دهید ، اما باز هم از توانایی یا spell دیگری استفاده می کنید. این ماکروها آنقدر هوشمند هستند که اگر هدف دیگری را پیدا نکنید ، آنها را در هدف اصلی شما استفاده می کنند.

 • Mind Freeze

#showtooltip Mind Freeze

/cast [target=mouseover, exists] Mind Freeze; Mind Freeze

 

 

 • Raise Ally

#showtooltip Raise Ally

/cast [@mouseover,help][@target]Raise Ally

 

 

 

 • این مورد آخر دارای ویژگی جالبی است . (مفید در PvP)

#showtooltip

/cast [nomod,@mouseover,nodead,harm,][nomod,@target,nodead,harm]Outbreak;

/cast [mod:shift,@mouseover,nodead,harm][mod:shift,@target,nodead,harm]Chains of Ice

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

#showtooltip Raise Ally

/cast [@mouseover,help][@target]Raise Ally

#showtooltip Mind Freeze

/cast [@focus,harm,nodead][] Mind Freeze

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

#showtooltip

/cast !Breath of Sindragosa

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

#showtooltip Death Grip

/cast [target=mouseover,exists] Death Grip; Death Grip

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

#showtooltip Howling Blast

/cast [target=mouseover] Howling Blast

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

#showtooltip strike

/cast runestrike

/cast strike

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

#showtooltip Unbreakable Armor

/cast Blood Tap

/cast Unbreakable Armor

/run if UnitBuff(“player”,”Unbreakable Armor”) then CancelUnitBuff(“player”,”Blood Tap”) end

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

#showtooltip

/castsequence reset=target Icy Touch, Plague Strike

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

#showtooltip Unbreakable Armor

/cast Blood Tap

/cast Unbreakable Armor

/cancelaura Blood Tap

 

 

 • چند ماکرو هم اختصاصی برای Unholy Death Knight’s PvP
 • Chains of Ice

#showtooltip chains of ice

/cast [modifier:shift, target=focus] chains of ice

/cast [nomodifier:shift] chains of ice

 

 

 • Corpse Explosion

#showtooltip Corpse Explosion

/target pet

/cast Corpse Explosion

/targetlasttarget

 

 

 

 • Leap + Gnaw

#showtooltip Gnaw

/cast [nomodifier] leap

/cast [nomodifier] gnaw

 

 

 

استفاده از Leap بهمراه Gnaw سرعت رسیدن Ghoul به هدف را سریعتر می کند.

 • Leap + Gnaw (Focus Target)

#showtooltip Gnaw

/cast [target=focus] Leap

/cast [target=focus] Gnaw

 

 

 

 • Death Grip

#showtooltip death grip

/cast [modifier:shift, target=focus] death grip

/cast [nomodifier:shift] death grip

 

 

 • Lichborne Heal

/cast Lichborne

/cast [target=player] Death coil

 

#showtooltip Mind Freeze

/cast [target=focus] mind freeze

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

#showtooltip Death Pact

/cast [target=pet, exists, nodead] Death Pact; Raise Dead

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

#showtooltip Scourge Strike

/startattack

/cast Scourge Strike

/cast Dark Command

/cast Claw

/cancelaura Chaos Bane

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

3 پاسخ

 1. سلام اگر امکانش هست همون ماکرو اول که گذاشتید رو برای Unholy هم بزارید .

  یه ماکرو بسیار عالی که خودش عکس لول رو بهتون نشون میده و میگه الان وقته اینه کدوم لول رو بزنید ، از این بهتر میشه ؟

  ماکرویی که نشون وقت کدوم لول هست برای تلنت Unholy

دیدگاهتان را بنویسید