مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای priest

 

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای priest

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

Disc – Angelic Feather Self

این ماکرو به شما امکان می دهد بدون اینکه ground in order کلیک کنید ، برای قرار دادن آن ، angelic feather را بر روی خود بچسبانید.

 

 

#showtooltip

/cast [@player] Angelic Feather

Disc – Light’s Wrath Target of Target

این ماکرو light’s wrath شما را بر روی اهداف و target مورد نظر شما قرار می دهد ، به عنوان مثال اگر شما یک بازیکن را در تیم خود هدف و target قرار داده و heal می دهید و از این ماکرو روی آنها استفاده می کنید ، به طور خودکار light’s wrath را بر روی هدف آنها قرار می دهد.

 

 

#showtooltip Light’s wrath

/cast [harm][@targettarget] Light’s Wrath

Disc – Penance Target of Target

 اینم مثل بالایی هست فقط automatically cast penance روی target میزنه

 

 

/use [harm][@targettarget] Penance

Disc – Power Word: Solace Target of Target

 اینم مثل بالایی هست فقط automatically cast schism  روی target میزنه

 

 

/use [harm][@targettarget] Power Word: Solace

Disc – Premonition (Old Shadow Word: Death)

#showtooltip

/stopCasting

/cast Premonition

Disc – Schism Target of Target

 

 

/use [harm][@targettarget] Schism

Disc – Shadow Word: Pain Arena 1

یک راه عالی برای بالا بردنpain  شما در کل تیم دشمن است بدون اینکه مجبور شوید هر یک از بازیکنان را یک به یک هدف و target قرار دهید تا pain آنها را به وجود آورد.

 

 

#showtooltip

/cast [@arena1] Shadow Word: Pain

Disc – Shadow Word: Pain Arena 2

 

 

#showtooltip

/cast [@arena2] Shadow Word: Pain

Disc – Shadow Word: Pain Arena 3

 

 

#showtooltip

/cast [@arena3] Shadow Word: Pain

Disc – Shadow Word: Pain Target + Focus

 

 

#showtooltip

/cast [@target,nomod] Shadow word: pain

/cast [@focus,mod:shift] Shadow word: pain

Disc – Shadow Word: Pain Target of Target

 

 

/use [harm][@targettarget] Shadow Word: Pain

Disc – Smite Target of Target

 

 

/use [harm][@targettarget] Smite

Dispel Magic Focus

 

 

#showtooltip

/cast [@focus] Dispel Magic

Life Grip Party 1

#showtooltip

/cast [@party1] Leap of faith

Life Grip Party 2

 

 

#showtooltip

/cast [@party2] Leap of faith

Mind Control Target + Focus

#showtooltip

/cast [@target,nomod] mind Control

/cast [@focus,mod:shift] Mind Control

Mouseover + Target Shackle Undead

#showtooltip shackle undead

/CAST [target=mouseover] Shackle undead

/cast [@target] Shackle undead

Shackle Gargoyle

این ماکرو به شما امکان می دهد بدون نیاز به هدف قرار دادن آنها gargoyles کنید.

 

 

#showtooltip Shackle Undead

/target Ebon Gargoyle

/cast Shackle Undead

/targetlasttarget

Shadow – Cancelaura Dispersion

هر زمان که از dispersion استفاده می کنید و بازیکنان از شما خاموش می شوند ، بسیار عالی است که سریعاً آنرا لغو کنید و از dispersion خود بیرون بیایید تا نیازی به اتلاف وقت با کلیک بر روی خاموش کردن گزینه ها نباشد.

 

 

#showtooltip dispersion

/cancelaura dispersion

Shadow – Life Swap DPS

 

 

/cast [target=DPSNAMEHERE] void shift

Shadow – Life Swap Healer

این ماکرو بسیار عالی است که می توانید بدون داشتن وقت برای اولین بار دستی آنها را هدف قرار دهید ، به سرعت شخصی را در تیم خود تعویض و target  کنید.

 

 

/cast [target=HEALERNAMEHERE] void shift

Shadow – Power Infusion + Berserking

اگر یک ترول هستید ، باید از این ماکرو استفاده کنید تا همیشه با استفاده ازpower و berserking به کار خود بپردازید.

 

 

/cast power infusion

/cast berserking

Shadow – Shield Psyfiend

 

 

/tar psyfiend

/cast power word: shield

/targetlastplayer

Shadow – Silence Arena 1

 

 

/cast [target=arena1] silence

Shadow – Silence Arena 2

 

 

/cast [target=arena2] silence

Shadow – Silence Arena 3

 

 

/cast [target=arena3] silence

Shadow – Silence Focus

فوکوس silence به شما امکان می دهد بدون نیاز به هدف گذاری و without having در ابتدا ، هدف تمرکز خود را خاموش کنید و گیم پلی بسیار روان تری ایجاد کنید.

 

 

/cast [target=focus] silence

Shadowfiend + Petattack

 

 

/cast [nopet] Shadowfiend

/petaggressive

/petattack

Stopcasting

استفاده از یک ماکرو Cancaura یک روش بسیار مؤثرتر و مؤثر برای متوقف کردنchanneling mind شماست.

 

 

/stopcasting

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید