آموزش World Of Warcraft

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای priest

 

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای priest

 • Disc – Angelic Feather Self

این ماکرو به شما امکان می دهد بدون اینکه ground in order کلیک کنید ، برای قرار دادن آن ، angelic feather را بر روی خود بچسبانید.

#showtooltip

/cast [@player] Angelic Feather

 

 • Disc – Light’s Wrath Target of Target

این ماکرو light’s wrath شما را بر روی اهداف و target مورد نظر شما قرار می دهد ، به عنوان مثال اگر شما یک بازیکن را در تیم خود هدف و target قرار داده و heal می دهید و از این ماکرو روی آنها استفاده می کنید ، به طور خودکار light’s wrath را بر روی هدف آنها قرار می دهد.

#showtooltip Light’s wrath

/cast [harm][@targettarget] Light’s Wrath

 

 • Disc – Penance Target of Target

 اینم مثل بالایی هست فقط automatically cast penance روی target میزنه

/use [harm][@targettarget] Penance

 

 • Disc – Power Word: Solace Target of Target

 اینم مثل بالایی هست فقط automatically cast schism  روی target میزنه

/use [harm][@targettarget] Power Word: Solace

 

 • Disc – Premonition (Old Shadow Word: Death)

#showtooltip

/stopCasting

/cast Premonition

 

 • Disc – Schism Target of Target
/use [harm][@targettarget] Schism

 

 • Disc – Shadow Word: Pain Arena 1

یک راه عالی برای بالا بردن pain شما در کل تیم دشمن است بدون اینکه مجبور شوید هر یک از بازیکنان را یک به یک هدف و target قرار دهید تا pain آنها را به وجود آورد.

#showtooltip

/cast [@arena1] Shadow Word: Pain

 

 • Disc – Shadow Word: Pain Arena 2

#showtooltip

/cast [@arena2] Shadow Word: Pain

 

 • Disc – Shadow Word: Pain Arena 3

#showtooltip

/cast [@arena3] Shadow Word: Pain

 

 • Disc – Shadow Word: Pain Target + Focus

#showtooltip

/cast [@target,nomod] Shadow word: pain

/cast [@focus,mod:shift] Shadow word: pain

 

 • Disc – Shadow Word: Pain Target of Target
/use [harm][@targettarget] Shadow Word: Pain

 

 • Disc – Smite Target of Target
/use [harm][@targettarget] Smite

 

 • Dispel Magic Focus

#showtooltip

/cast [@focus] Dispel Magic

 

 • Life Grip Party 1

#showtooltip

/cast [@party1] Leap of faith

 

 • Life Grip Party 2

#showtooltip

/cast [@party2] Leap of faith

 

 • Mind Control Target + Focus

#showtooltip

/cast [@target,nomod] mind Control

/cast [@focus,mod:shift] Mind Control

 

 • Mouseover + Target Shackle Undead

#showtooltip shackle undead

/CAST [target=mouseover] Shackle undead

/cast [@target] Shackle undead

 

 • Shackle Gargoyle

این ماکرو به شما امکان می دهد بدون نیاز به هدف قرار دادن آنها gargoyles کنید.

#showtooltip Shackle Undead

/target Ebon Gargoyle

/cast Shackle Undead

/targetlasttarget

 

 • Shadow – Cancelaura Dispersion

هر زمان که از dispersion استفاده می کنید و بازیکنان از شما خاموش می شوند ، بسیار عالی است که سریعاً آنرا لغو کنید و از dispersion خود بیرون بیایید تا نیازی به اتلاف وقت با کلیک بر روی خاموش کردن گزینه ها نباشد.

#showtooltip dispersion

/cancelaura dispersion

 

 • Shadow – Life Swap DPS
/cast [target=DPSNAMEHERE] void shift

 

 • Shadow – Life Swap Healer

این ماکرو بسیار عالی است که می توانید بدون داشتن وقت برای اولین بار دستی آنها را هدف قرار دهید ، به سرعت شخصی را در تیم خود تعویض و target  کنید.

/cast [target=HEALERNAMEHERE] void shift

 

 • Shadow – Power Infusion + Berserking

اگر یک ترول هستید ، باید از این ماکرو استفاده کنید تا همیشه با استفاده ازpower و berserking به کار خود بپردازید.

/cast power infusion

/cast berserking

 

 • Shadow – Shield Psyfiend

/tar psyfiend

/cast power word: shield

/targetlastplayer

 

 • Shadow – Silence Arena 1
/cast [target=arena1] silence

 

 • Shadow – Silence Arena 2
/cast [target=arena2] silence

 

 • Shadow – Silence Arena 3
/cast [target=arena3] silence
 • Shadow – Silence Focus

فوکوس silence به شما امکان می دهد بدون نیاز به هدف گذاری و without having در ابتدا ، هدف تمرکز خود را خاموش کنید و گیم پلی بسیار روان تری ایجاد کنید.

/cast [target=focus] silence

 

 • Shadowfiend + Petattack

/cast [nopet] Shadowfiend

/petaggressive

/petattack

 

 • Stopcasting

استفاده از یک ماکرو Cancaura یک روش بسیار مؤثرتر و مؤثر برای متوقف کردنchanneling mind شماست.

/stopcasting

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید