مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای shaman

 

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای shaman

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

Enh – Hero DPS

وقتی در حال بازی melee هستید ، نمی خواهید وقت خود را برای target و هدف قرار دادن بازیکنان در تیم خود اختصاص دهید . بنابراین با استفاده از این ماکرو به شما امکان می دهد تا به راحتی قهرمانانه را بر روی خود و partners شرکای خود بگذارید بدون اینکه اول نگران هدف قرار دادن آنها باشید.

 

/cast [@DPSNAMEHERE] Heroism

Enh – Hero Healer

با استفاده از این ماکرو به شما امکان می دهد تا به راحتی قهرمانانه را بر روی خود و شرکای خود بگذارید بدون اینکه اول نگران هدف قرار دادن آنها باشید.

 

 

/cast [@HEALERNAMEHERE] Heroism

Enh – Lightning Bolt Focus

اگر در حال بازی با talent overcharge هستید ، می توانید در صورت تقسیم بر دو هدف مختلف ، از این ماکرو برای کمک به شرکای dps خود کمک بگیرید ، به شما این امکان را می دهد تا هدف خود را تحت فشار قرار دهید و در عین حال به شریک dps خود نیز pressure دهید. lightning bolts رعد و برق

 

 

/cast [@focus] lightning bolt

Enh / Ele – Dispel Healer

 

 

/cast [@HEALERNAMEHERE, harm]Purge

/cast [@HEALERNAMEHERE, noharm] CleanseSpirit

Enh / Ele – Dispel DPS

این macro به شما امکان می دهد dispel curses را برطرف کنید و همچنین dispel mind را با یک bind حل کنید.

 

 

#show

/cast [@DPSNAMEHERE, harm] Purge

/cast [@DPSNAMEHERE, noharm] CleanseSpirit

Enh / Ele – Heal DPS

این ماکرو مورد نیاز است تا بتواند بدون نیاز به هدف اولیه ، بازیکنی را در تیم خود داشته باشد که سریعاً بهبودو Healing یابد و این باعث تسریع در کل روند می شود.

 

 

/cast [@DPSNAMEHERE] Healing Surge

Enh / Ele – Heal Healer

 

 

/cast [@HEALERNAMEHERE] Healing Surge

Enh / Ele – Heal Pet

استفاده از این ماکرو باعث می شود تا بتوانید هر وقت لازم باشد pet را به سرعت و به راحتی heal و درمان کنید.

 

 

/cast [@DPSNAMEHERE-pet] healing surge

Ghost Wolf

 

/cast !ghost wolf

Hex Arena 1


/cast [@Arena1] Hex

Hex Arena 2


/cast [@Arena2] Hex

 

Hex Arena 3


/cast [@Arena3] Hex

HexFocus


#showtooltipHex

/cast [target=focus]Hex

Interrupt Arena 1


/cast [@arena1] Wind Shear

Interrupt Arena 2


/cast [@arena2] Wind Shear

 

Interrupt Arena 3


/cast [@arena3] Wind Shear

Interrupt Focus

 

#show

/cancelaura bladestorm

/cast charge

Purge Focus


#showtooltip Purge

/cast [target=focus] Purge

Resto – Earthen Shield Totem

 

#showtooltip

/cast [@cursor] Earthen Wall Totem

 

 

من از این lvl استفاده کردم و این ماکرو برای تمام healer ها بکار می رود

 

/use [@mouseover,help,nodead][help,nodead][@player]Lesser Healing Wave(Rank 9)

Resto – Earthen Shield Totem

#showtooltip

/cast [@cursor] Earthen Shield Totem

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید