مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای shaman

 

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای shaman

 

 

Enh – Hero DPS

وقتی در حال بازی melee هستید ، نمی خواهید وقت خود را برای target و هدف قرار دادن بازیکنان در تیم خود اختصاص دهید . بنابراین با استفاده از این ماکرو به شما امکان می دهد تا به راحتی قهرمانانه را بر روی خود وpartners  شرکای خود بگذارید بدون اینکه اول نگران هدف قرار دادن آنها باشید.

/cast [@DPSNAMEHERE] Heroism

Enh – Hero Healer

با استفاده از این ماکرو به شما امکان می دهد تا به راحتی قهرمانانه را بر روی خود و شرکای خود بگذارید بدون اینکه اول نگران هدف قرار دادن آنها باشید.

/cast [@HEALERNAMEHERE] Heroism

Enh – Lightning Bolt Focus

اگر در حال بازی با talent overcharge هستید ، می توانید در صورت تقسیم بر دو هدف مختلف ، از این ماکرو برای کمک به شرکای dps خود کمک بگیرید ، به شما این امکان را می دهد تا هدف خود را تحت فشار قرار دهید و در عین حال به شریک dps خود نیز pressure دهید. lightning bolts رعد و برق

/cast [@focus] lightning bolt

Enh / Ele – Dispel Healer

/cast [@HEALERNAMEHERE, harm]Purge
/cast [@HEALERNAMEHERE, noharm] CleanseSpirit

Enh / Ele – Dispel DPS

این macro به شما امکان می دهد dispel curses را برطرف کنید و همچنین dispel mind را با یک bind حل کنید.

#show
/cast [@DPSNAMEHERE, harm] Purge
/cast [@DPSNAMEHERE, noharm] CleanseSpirit

Enh / Ele – Heal DPS

این ماکرو مورد نیاز است تا بتواند بدون نیاز به هدف اولیه ، بازیکنی را در تیم خود داشته باشد که سریعاً بهبودو Healing یابد و این باعث تسریع در کل روند می شود.

/cast [@DPSNAMEHERE] Healing Surge

Enh / Ele – Heal Healer

/cast [@HEALERNAMEHERE] Healing Surge


Enh / Ele – Heal Pet

استفاده از این ماکرو باعث می شود تا بتوانید هر وقت لازم باشدpet را به سرعت و به راحتی heal و درمان کنید.

/cast [@DPSNAMEHERE-pet] healing surge

Ghost Wolf

/cast !ghost wolf

Hex Arena 1

/cast [@Arena1] Hex

Hex Arena 2

/cast [@Arena2] Hex

Hex Arena 3

/cast [@Arena3] Hex

HexFocus

#showtooltipHex
/cast [target=focus]Hex

Interrupt Arena 1

/cast [@arena1] Wind Shear

Interrupt Arena 2

/cast [@arena2] Wind Shear

Interrupt Arena 3

/cast [@arena3] Wind Shear

Interrupt Focus

 

#show
/cancelaura bladestorm
/cast charge

Purge Focus

#showtooltip Purge
/cast [target=focus] Purge

Resto – Earthen Shield Totem

#showtooltip
/cast [@cursor] Earthen Wall Totem

من از این lvl استفاده کردم و این ماکرو برای تمام healerها بکار می رود

/use [@mouseover,help,nodead][help,nodead][@player]Lesser Healing Wave(Rank 9)

Resto – Earthen Shield Totem

#showtooltip
/cast [@cursor] Earthen Shield Totem

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید