نام و نژاد ایرانیان در wow

 

نام و نژاد ایرانیان در wow

از زمانی که بلیزارد بازی ورد آف وارکرافت رو عرضه کرد کاراکتر هایی در بازی بودند که نام و فامیلی اونها ایرانی بوده و نژادشون به فارسی زبان ها بر می گشت

از زمانی که بلیزارد بازی ورد آف وارکرافت رو عرضه کرد کاراکتر هایی در بازی بودند که نام و فامیلی اونها ایرانی بوده و نژادشون به فارسی زبان ها بر می گشت .
Field Marshal Afrasiabi
افراسیابی

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/Field-Marshal-Afrasiabi.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/74876-field-marshal-afrasiabi-pre-cataclysm.jpg

 

Afsaneh Asrar

افسانه اسرار

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/Screenshot_2020-07-13-Afsaneh-Asrar.jpg

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/402764-afsaneh-asrar.jpg

Shahram

شهرام

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/Screenshot_2020-07-13-Shahram.jpg

 

در رابطه با شهرام اسپل ها و آیتم های بسیار زیادی در بازی موجود می باشد مانند :

BlackBlade of Shahram

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/Screenshot_2020-07-13-Blackblade-of-Shahram.jpg

Sa’at
ساعت

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/Screenshot_2020-07-13-Saat.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/38509-saat.jpg

اینها فقط برخی از نام های ایرانی بود که در بازی ورد آف وارکرافت وجود داشت نامهای بسیاری وجود دارد از نام آیتم ها تا اسپل ها ، دلیل این نامها هم میتوان به طراحان ایرانی این بازی اشاره کرد از جمله شهرام دبیری و آلکس افراسیابی.

مثلا نام آتش در برخی از آیتم های بازی به کار رفته است Atiesh

مثل این آیتم

Atiesh, Greatstaff of the Guardian

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/Screenshot_2020-07-13-Atiesh-Greatstaff-of-the-Guardian.png

 

شهرام دبیری و آلکس افراسیابی هر دو ایرانی-آمریکایی هستند و در شرکت بلیزارد مشغول به کارند و Captain Saeed

حتی رقص نژاد درانی هم در بازی الهام گرفته از رقص ایرانیان است .

 

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید