آموزش World Of Warcraft

ادامه اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord

 

ادامه اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Morthis Whisperwing
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Ward of Wakening
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Waking the Sleeper
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] No Mere Dream
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Return to Morthis Whisperwing
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] To the Evergrove
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Book of the Raven
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Eyes in the Sky
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] To Catch A Sparrowhawk
 10. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Raven Stones
 11. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Eagle’s Essence
 12. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Falcon’s Essence
 13. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Hawk’s Essence
 14. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Return to Cenarion Refuge
 15. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Chasing the Moonstone
 16. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70D] Vanquish the Raven God
 17. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Eternal Vigilance

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-47.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-58.jpg

 

به جایی که من هستم توجه کنید

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-59.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-63.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-66.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-67.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-68.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-69.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-71.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-73.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-74.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-75.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-76.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-77.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-78.jpg

 

 • در تصاویر زیر من چند بار باس رو زنده کردم تا مانت دراپ شد، اما اگه برای شما در مرحله اول مانت دراپ نشد نگران نباشید چون بعد از این کوئست شما کوئست اخر که اسمش Eternal Vigilance هست رو که بگیرید برای شما ایتم Essence-Infused Moonstone که باس رو سامون کنید دریافت میکنید و میتونید بعد از 12 ساعت و 10 دقیقه که زمان save این دانجن Sethekk Halls پرید باز برید و باس رو سامون کنید.

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-79.jpg

 

 • توجه داشته باشید دانجن Sethekk Halls باید در حالت 5 نفر هیروک باشه

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-80.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-81.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-82.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-83.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-84.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-85.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-86.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-87.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-88.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-89.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-90.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-91.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-92.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-93.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-94.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-95.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-96.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-97.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-98.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-99.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-100.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-101.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-102.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-103.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-104.jpg

 

در مورد این پست اگه سوالی داشتید در قسمت نظرات بیان کنید.

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

8 پاسخ

 1. salam va khaste nabashid khedmate admin va team khobeshon bande tamame marahele q raven lordo com kardam va hc zadamesh q com shod vali Mount dp nashod raid raft to info bad ye bare dg am raftam zadamesh az dafeye sevom ke raftam bezanam raven lord nist va vaghti mikhay sumesh koni in peyghamo mide ( Requires Essence-Infused Moonstone) alan gir kardam nemidonam bayad chikar konam va hatta in moonstone ro ke fk konam q shomare 15 bod bayad mirafti mape Azshara migerefti onja am raftam nemishe bazesh kard montazere komaketoon hastam.

  1. سلام
   شما یه بار زدید و دیگه نمیشه مگر اینکه کوئست Vanquish the Raven God رو کامل نکرده باشید یا بتونید همون بار اول باگش کنید
   و مورد بعد اروری که میگید : این یعنی به این ایتم که Essence-Infused Moonstone نیاز هست که توی توضیحات نوشتم کجا و چجوری میتونید بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید