آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Purple Lotus در wow

 

Purple Lotus گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 210)

Purple Lotus ( لوتوس بنفش ) یکی از چهار نوع گیاه Lotus و رایج ترین این چهار نوع گیاه است. از نظر بصری و شکلی ، به نظر می رسه یک گل بنفش و کمی سفید / سبز نزدیک زمین است.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Ashenvale

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Ashenvale-Purple-Lotus.jpg

 

2- Azshara

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Azshara-Purple-Lotus.jpg

 

3- Badlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Badlands-Purple-Lotus.jpg

 

4- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Feralas-Purple-Lotus.jpg

 

5- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Stranglethorn-Vale-Purple-Lotus.jpg

 

6- Tanaris

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Tanaris-Purple-Lotus.jpg

 

7- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/The-Hinterlands-Purple-Lotus.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

 •  [Magic Resistance Potion]
 •  [Elixir of Greater Water Breathing]
 •  [Wildvine Potion]
 •  [Philosopher’s Stone]
 •  [Dreamless Sleep Potion]
 •  [Elixir of Dream Vision]

Tailoring

 •  [Cenarion Herb Bag]

Enchanting

 •  [Lesser Mana Oil]
 •  [Brilliant Mana Oil]

Inscription

 •  [Violet Pigment]
 •  [Ruby Pigment]

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید