آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

Besting the Black Dragonflight (10 player)

 

آموزش گرفتن اچیومنت Besting the Black Dragonflight (10 player)

Sartharion رو در The Obsidian Sanctum در حالت 10 نفر شکست دهید به اینصورت که add های ابی رنگ که بالای فایت قرار دارند رو بیارید پیش باس بعد بزنید برای درک بهتر مطلب کلیپ زیر از گرفتن این اچیومنت با هم ببینیم.

 

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید