.

  این Addon برای کسایی که Fish BOt استفاده میکنند عالیه و فقط اسمی که بدین رو Loot میکنه و Bag شما الکی پر نمیشه.

  دانلود ادونس Ackis Recipe List کاربرد: جمع کردن راحت‌تر Recipe شغل‌های مختلف

  دانلود ادونس Advanced TradeSkill Window ارتقای رابط کاربری پنل شغل‌ها

مطالب زیر را هم ببینید