.

  ادونس SpamThrottle به احتمال قوی همتون دیگه از این Spamm های که تو Trade میشه حالتون بهم خورده و وقتی میرین تو شهرهای اصلی دیونه میشین . SpamThrottle مشکل شما رو حل کرده و خودش بصورت اتوماتیک Spamm ها رو Delete میکنه و نمیزاره که شما اعصابتون خورد شه .

مطالب زیر را هم ببینید